1700-talsskildringar av resande i tryck

1700-talsavhandling om resandefolket nu på svenska.
1700-talsavhandling om resandefolket nu på svenska.

1700-talets forskare skrev sina avhandlingar på latin. 1730 gavs Samuel P. Björkmans avhandling Dessa synnerligen otacksamma främlingar ut i Uppsala. Den beskrev resandefolket utifrån omgivningens perspektiv. Nu har avhandlingen, tillsammans med en avhandling från 1791 i samma ämne av Lars G. Rabenius, översatts från latinet av docenten i latin Johnny Strand och givits ut på svenska.

Boken har fått namnet Dessa synnerligen otacksamma främlingar och har ett förord är skrivet av Elin Strand, sakkunnig i romska frågor, och EU-parlamentariker SorayaPost, som är av västsvensk resandesläkt. Avhandlingarna kommenteras av idéhistorikern Erland Sellberg, professor emeritus.

Bakom utgivningen av Dessa synnerligen otacksamma främlingar står Föreningen för Västgötalitteratur som hoppas att texterna när de nu blivit tillgängliga på svenska ska stimulera till vidare forskning om hur resandefolkets och den romska historieskrivning i Sverige har sett och ser ut. Läs mer om boken och beställ den här.