Lingvister snakker romani

Den ellevte konferansen for lingvistikken ovenfor romani blir i Oslo 15-17. September. Senter for flerspråklighet ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo, ordner konferansen.

I programmet finnes foredrag om språket romani utover i verden. Det foredrag som mest handler om den skandinaviske romanin høres ut å bli et som heter Historical perceptions of Norwegian Romani. Foredraget vil bli gjord av Jakob Wiedner. Siden dette er en internasjonal konferanse snakker de ulike bidragsyterne engelsk i de forskjellige foredragene. Noen snakker om forskjellige dialekter, andre om ordene i forskjellige romanidialekter. Noen foredrag tar seg av ting som statusen med romani. Det gis eksempler fra blant annet Hellas, Russland, Ukraina og Italia.

Foredragene vil ta sted 16.-17. September i Litteraturhuset, Wergelandsveien 29 i Oslo. Påmelding er obligatorisk.