Skojareberget sökbart

Nu finns Skojareberget utanför Ed i Dals-Eds kommun i Dalsland även med i FMIS som är den nationella förteckningen över fornlämningar och andra viktiga kulturlämningar.

Sök via ”Fornsök” på Riksantikvarieämbetes hemsida eller gå direkt via den här länken och skriv Rölanda 163, Rölanda 164, Rölanda 165 eller Rölanda 166 i fältet ”Raä-nummer” och tryck därefter på ”Sök”. Vi har delat upp berättelsen om Skojareberget i tre platser i Fornsök. Sivers, Tryggre, och Myrane.  De två sistnämnda platserna ligger längs den slinga med skyltar som sedan några år finns runt Skojareberget.

Flera resande har berättat om Skojareberget. Några av dem har också personliga minnen från platsen, egna eller det släktingar berättat. Lokalhistoriker i trakten har också gjort stora insatser för att bevara detta minne av resandefolekts historia. FMIS är ett idag föråldrat system och tyvärr finns inte möjligheten att lägga in muntliga referenser i systemet. Det är ett problem och det har Bohusläns museum framfört. Men systemet ska inom kort göras om och då hoppas vi att det blir mer anpassat till hur verkligheten ibland ser ut.

Andra platser som finns i Fornsök och berättar om resandefolket är Snarsmon som du finner här och den så kallade Krämarstan i Finnerödja.

Kaffekokning vid Skojareberget.