80 år siden steriliseringsloven

Artikkel i Aftenposten Søndag om Steriliseringsloven av 1934. og mannen som stemte mot.

I disse dager er det 80 år siden Stortinget vedtok loven som åpnet for tvangssterilisering. ‘En  eneste representant på Stortinget stemte mot loven. “Dette lovforslaget (…) er et av de farligste lovforslag som overhode sett dagens lys i landet.” Så sa Gjert E Bonde fra det lille Samfundspartiet.

Aftenposten forteller i en tekst under temaet Innsikt Tvangssterilisering historien om loven, debatten i Stortinget og samfunnet og hvordan romanifolket/taterne ble ofre for denne loven og andre tiltak fra storsamfunnet.

Steriliseringsloven av 1. juni 1934 handlet om “frivillig” sterilisering. I 1942 innførte NS-regimet en enda strengere lov. Loven av 1934 ble erstattet i 1978. Ifølge forskere ble romanifolket hardt rammet av steriliseringsloven og overrepresentert blant ofrene. 109 personer av romaniophav ble steriliser ifølge loven, og ytterligere 16 som følge av naziloven. Trolig ble dessuten over 230 taterkvinner sterilisert utenom loven.

Published
Categorized as Media