Administrationen planeras

Svein Norheim, Susanne Olsson, Bodil Andersson, Kersti Berggren och Kristina Lindholm försöker tillsammans skapa ett förslag till hur Resandekartans administration sköts allra bäst i framtiden,

Ett förslag till hur Resandekartan/Reisendekartet ska administreras framöver är på väg att finna sin form. I veckan möttes Resandekartans tilltänkta framtida projektägare Värmlands Museum och Østfoldmuseene tillsammans med Bohusläns museum för att diskutera olika hur vi får den mest effektiva administrationen av arbetet när resandeföreningar och museer i framtiden arbetar med berättelsen om resandefolkets kulturminnen. För att nå goda praktiska resultat krävs att adminstrationen flyter smidigt.

– Jag ser detta som ett väldigt viktigt och spännande utvecklingsarbete och jag vill gärna arbeta med det, sa Kersti Berggren vid Värmlands Museum under mötet.

Den arbetsgrupp med representanter från Kulturgruppen för resandefolket, Landsorganisasjonen for romanifolket, Taternes landsforening, Bohusläns museum, Glomdalsmuseet, Värmlands Museum, Örebro läns museum och Østfoldmuseene planerar just nu vad det projekt som preliminär kallas Resandekartan – berättelsen ska innehålla. Att diskutera administrationen av arbetet så att vi kan arbeta effektivt med  kulturminnen är en del i denna utvecklingsprocess.

Tidigare har hela arbetsgruppen mötts i Karlstad för ett första idéseminarium samt vid ett andra möte i Halden, där Värmlands Museum kunde berätta att museet är villigt att över stafettpinnen som svensk projektägare efter Bohusläns museum.