Aktivt på vårträff

Förr gjorde romanifolket ofta blommor av papper för försäljing. Elisabeth Nielsen gör tygblommor.

Trådarbeten, tygblommor, gitarrkurs, utställningar, föredrag och konsert och framför allt många goda möten bjöd årets vårträff inom LOR på. Landsorganisasjonen for Romanifolket håller vårträff varje år. Den gångna helgen var det avdelningen i Akerhus, Oslo och Østfold som stod för arrangemanget. Alldeles nybyggda Oven Leir nära havet i Rygge kommun i nordöstra Östfold blev en bra plats för denna träff.

"Som å komme hjem." Så beskriver Mayliss Bredesen upplevelsen när hon för ett år sedan lärde sig att göra trådarbeten.

Träffen pågick från fredag till söndag. Den sociala samvaron var det grundläggande i träffen. Många av deltagarna talade också om hur givande det är att träffa nya och gamla kontakter och hur det i samtalen ofta blir ett mervärde när det visar sig också att släktbanden är täta inom romanifolket. Barn, unga, vuxna och äldre fick också möjlighet att mötas och lära av varandra. Betydelsen av detta är stor. Kulturen ändras och nu lever man inte tillsammans i vardagen på samma sätt som i äldre tid. Då blir träffarna ett sätt att hålla kontakten och traditionen vid liv.

Musikkurs, kurs i att göra tygblommor, möjlighet att prova på trådarbeten och olika utställningar fanns också. Under lördagseftermiddagen gavs information om den veiledningsordning for erstatningssökere som Romanifolket/taternes kulturfond startat. Det hölls flera föredrag och innan den avslutande grillfesten höll Ralf Rosengren Trio en uppskattad konsert.

Flera medlemmar från svenska Kulturgruppen för resandefolket deltog i LOR-kursen. Marie Johansson Bergman gick på blomsterkurs hos Elisabeth Nielsen.
Musikkurs under LOR-treff. Romano tjavo var en de låtar man övade på.
Flera utställningar visades under träffen. Bland annat den om Det skandinaviske reisendekartet.
Nye Oven Leir var så nytt att allt inte ens var på plats. Det är en vacker och bra anläggning med utrymme för många deltagare.

Jag tackar för att jag fick inbjudan att delta under träffen. Jag kommer med glädje att minnas de timmar jag var på plats och alla goda och lärorika möten och den stora värme dessa möten ger. För en tid sedan skrev jag här i projektbloggen att det allra bästa är att komma ut i bygderna och besöka platser – det är inte riktigt sant: Det allra bästa är möten med alla generösa människor världen hyser.

Foto samtliga bilder: Bodil Andersson