Allt ljus på minoriteterna. Tack.

Förra veckan hade jag glädjen att lyssna på den välkända svenska historikern och professorn Dick Harrison som höll ett föredrag om en del av det som glömts bort i historieskrivningen, nämligen kvinnorna med makt. Allt ljus på drottningen var föredragets titel.

I föredraget talade Dick Harrison om att inte bara drottningarna förlorat sig plats i historien genom en otillräcklig historieskrivning. Han menade att många andra grupper lyser med sin frånvaro. Bland annat gäller detta minoriteterna.

Eftersom Harrison vid sidan av sitt professors- och föreläsarengagemang också är huvudredaktör för Sveriges historia i åtta band som ges ut av Norstedts förlag frågade jag om han nu ämnade ändra på den svenska historieskrivningen och låta minoriteterna få sin rättmätiga plats. Att viljan finns råder det inget tvivel om men jag befarar att det råder viss risk att minoriteterna ännu en gång sätts åt sida. Harrisons svar på min fråga var nämligen att det är svårt att infoga denna historieskrivning i det standardverk som Sveriges historia är avsedd att bli. Han menade att forskningen om minoriteter, och här räknade han in bland annat barn, etniska grupper, homosexuella och andra förbisedda grupper, är så ny att den faktiskt just börjat. Den har bara hållit på i tio-tjugo år.

Jag håller med om att forskningen bara har kommit en liten bit på vägen men jag hoppas också att man i de kommande banden av verket ser till att berätta om den forskning som ändå har gjorts så att vi inte ännu en gång får ett historieverk som bara presenterar en liten del av den nation den ska skildra. Möjligheten finns nu när medvetenheten vaknat.

/Bodil

Bilden på Dick Harrison är lånad från Norstedts förlags hemsida och tagen av Cato Lein.