Arrangemangstät vecka

Den kommande veckan erbjuder många arrangemang för den i Sverige och Norge som är intresserad av resandefolket.

Först ut är Bohusläns museum i Uddevalla nu på torsdag, den 25 april då Britt-Inger Lundqvist, resande och fil.mag i etnologi, klockan 12.00 föreläser  under rubriken Resandefolkets kvinnor – stolta och starka. En föreläsning som slår hål på många myter om kvinnans ställning hos resandefolket. En halvtimme innan föreläsningen hålls en visning av utställningen Hitta hem om omhändertagna barn.

Samma dag inleds på Voksenåsen i Oslo med Nordisk konferense om Rom/Romani. Denna konferens pågår från klockan 16 på torsdagen och avslutas med en gudstjänst i Holmenkollen kapell på fredagseftermiddagen. Programmet ligger här.

Under lördagen den 27 april stegar resandefolket in på Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Temat för inte mindre än sju kortföreläsningar och en teaterföreställning anordnade av Kulturgruppen för resandefolket är Nya perspektiv på resandefolket Ett folk under kontroll eller helt utom kontroll.

I programbladet skriver man: Resandefolket hör till Sveriges erkända nationella minoriteter. Förr kallades de resande för tattare. I bortåt 700 år har detta folk varit ett samhälle i samhället. Ny forskning belyser växelspelet mellan majoritetssamhället och resandefolket. Historien består inte enbart av myndigheternas registreringar, rasbiologisk grundad förföljelse, steriliseringar och tvångsplaceringar av de resandes barn. Det finns en historia till att berätta.

Första föreläsningen med titeln Om de resande ur ett statsvetenskapligt makroperspektiv hålls av Niklas Westin, politices magister i statsvetenskap och startat klockan 13:00. Sedan följer Resandefolket och bildkonsten med Richard Magito Brun, filosofie licentiat i konstvetenskap; Exempel på hur pressmaterial kan bidra till en ny cirkushistoria med Ann-Charlotte Nilsson Eisfeldt, filosofie kandidat i psykologi; Resandefolkets kvinnor – stolta och starka med Britt-Inger Lundqvist, filosofie magister i etnologi; Resandebyn Snarsmon och de resandes kulturarv av Kristina Lindholm, filosofie kandidat i arkeologi och antikvarie vid Bohusläns museum; Resandefolket ur ett modernt kriminologiskt perspektiv av Simon Wallengren, kriminolog, utredare på Socialstyrelsen; De resandes litterära kulturarv – berättelserna av Ann Lindholm, filosofie doktor i etnologi. Resandetemat avslutas med Resandeblod med Bennie Åkerfeldt, dramatiker, författare och Pelle Jageby, musiker.

Alla arrangemangen hålls vid Göteborgs universitet, Pedagogen, Hus A, sal AK2 136, Västra Hamngatan 25. Hela programmet till Vetenskapsfestivalen hittas här.

Och inte nog med detta. Nästa vecka inleds med att på måndagen, den 29 april, talar Göran Johansson vid Bohusläns museum om vanvårdsutredningen.