Att störa homogenitet

Det är lätt att tro att Sverige är homogent men det stämmer ju inte. I antologin Att störa homogenitet som kom ut förra veckan exempifierar ett knappt 20-tal skribenter det “icke homogena”. I boken ingår artikeln Att störa det homogena av födsel och ohejdad vana, av Britt-Inger Lundqvist som är resande och här skriver om homogenitet utifrån resandefolkets verklighet.

På förlaget Nordic Academic Press hemsida finns information om boken samt ett utdrag ur boken för provläsning. Tidningen Landet runt har publicerat en intervju med dess redaktör Anna Furumark, som där berättar mer om boken och projektet med samma namn.

Att kulturinstitutioner har ett särskilt ansvar att visa hur mångfacetterat Sverige är en av bakgrunderna till boken och projektet. Projektet Att störa homgenitet drivs av Örebro läns museum och de ligger tillsammans med Historiska museet också bakom boken. Örebro läns museum har tidigare arbetet med det mångkulturella genom bland annat resandeboplatsen Krämarestan i Finnerödja. Museet har  nu också valt att engagera sig i Resandekartan