Avhandling om politiets behandling av reisende

Chalak Kaveh. Bilde fra UiO.
Chalak Kaveh. Bilde fra UiO.

I en avhandling for doktorgraden har Chalak Kaveh ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo lagt fram undersøkelsene sine ovenfor hvordan romanifolket/taterne ble behandlet av det norske politi- og domstolsapparatet i perioden 1900-1960.

I avhandlingen ”Omstreiferuvæsenet”: Politiets og domstolenes behandling av tatere og sigøynere 1900-1960 har Kaveh sett på hvordan behandlingen ser ut i arkivene i henhold til visse bestemmelser i løsgjengerloven, handelsloven, dyrevernloven og fremmedloven.

Han har funnet att taternes levesett ble nedvurdert hos lovgiverne, politiet og domstolene, men fra det som finnes i arkivene viser forskningen at lovene ikke ble praktisert likte sterkt som lovgivene mente det.

Avhandlingen vil i kort tid komme på nett. Litt om funnene finnes her.