Avhandling på nätet

Vi har tidigare berättat om Anne Minkens disputation och de fina omdömen hon fått för sin avhandling Tatere i Norden för 1850. Socio-ökonomiske og etniske fortolkningsmodeller.

Nu ligger avhandlingen ute på nätet på Universitetet i Tromsøs forskningsformedlingssida Munin. Där är det är möjligt att tanka ner den från denna adress.

Denna service att finna doktorsavhandlingar på Internet är en stor fördel som universiteten erbjuder numera. Vi har tidigare på samma sätt kunnat länka till Miika Tervonens avhandling. Vi har en tanke på att lägga till punkten “Litterarur” i menyraden överst på hemsidan och där kunna samla länkar som dessa samt gärna också listor över mer eller mindre aktuell litteratur.