Barnböcker på romani

Tre barnböcker har givits ut på romani.

Tre böcker med berättelser hämtade från barn inom den nationella minoriteten romer har nu översatts till de fem romanidialekter som är vanligast i Sverige, däribland resanderomani.

Författaren Marin Salto har intervjuat romska barn, som berättade om spännande händelser ut deras egen vardag. Berättelserna blev tre böcker tillsammans med ilustratören Marcus Gunnar Pettersson.

Information om böckerna finns på förlaget Olikas hemsida.