Berättande seminarium hos arkiv

Under onsdagseftermiddagen klämde ett 20-tal personer in i biblioteket hos Dialekt-, ortnamns-, och folkminnesarkivet i Göteborg. Orsaken är att arkivet inlett ett arbete för att utveckla det stora historiska material man har som rör resandefolket. “Då” var fokus buroar, representanter för majoritetssamhället, nu ska fokus vara resandefolkets egna berättelser. Detta var också titeln på seminariet.

Under seminariet, som drog över rejält i tid, fanns programpunkter av olika slag. De handlade om just resandefolkets egna berättelser och de handlade om hur de berättelser som finns i arkivet sedan tidigare kan användas på ett givande sätt. Ordet källkritik kanske inte uttalades uttryckligen, men var det som låg i den beskrivning av det gamla materialet arkivets forskningsarkivarie Fredrik Skott inledde seminariuet med. Resandekartan har haft god användning av de folkminnesuppteckningar som finns i arkivet och detta beskrevs också under en programpunkt.

Vi fick också en intressant beskrivning av resandefolkets berättartradition av etnologen Ann Lindholm. Det är uppenbart att det finns många viktiga historier i de berättelser som alla resande bär med sig. Ann kopplade detta till forskning om berättartraditioner.

Simon Wallengren, som är resande, och Lena Wenner, som är arkivets forskningsarkivarie för dialekter, berättade om sitt samerbete om svensk resanderomani förr och nu. De talade utifrån sina olika synvinklar om romanin och språkets utvecklingsmöjligheter. Ett delarbete om smeknamn kommer i senare artikelform.

Några programpunkter hade tillkommit kort före seminariet. Bo Hazell talade om namn på och av resandefolket. Byggnadsantikvarien Erika Persson från Göteborgs universitet berättade om ett arbete om romska kulturminnen som bedrivs där. Forskaren Magnus Berg och resande Jan Popp berättade om hur de tillsammans ska skriva en biografi om Jans liv, det kommer att bli en viktig och skakande historia.

På grund av att föredragen och samtalen kring dem drog ut på tiden bestämdes att det blir nya träffar framöver då resande och arkivet diskuterar hur man tillsammans går vidare för att resandefolket ska komma in i arkivet på nya sätt.