Besökare till Snarsmon

Nu på lördag kommer en hel busslast med besökare till resandeboplatsen Snarsmon i norra Bohuslän för att lära mer om denna plats. Bussen kommer från Finnerödja i nordligaste Västergötland och fylls av personer som har intresse för den så kallade Krämarstaden, som var en fast boplats för resandefolket. Bussresan arrangeras av Örebro länsmuseum och länsstyrelsen i Örebro som i samarbete med Finnerödja hembygdsförening arbetar för att dokumentera Krämarstaden.

Resenärerna kommer att tas emot och bli guidade av resandekartans Kristina Lindholm. Bohusläns museum, och Bodil Andersson, Östfoldmuseene – Halden historiske Samlinger. Tidigare i höst gjorde vi ett intressant besök vid Krämarstaden och får nu alltså återse en del av dem vi då mötte.