Bidrag från RT-fondet

Vi har glädjen att konstatera att vi tilldelats medel från Romanifolket-taternes kulturfond för det tredje projektåret om resandekulturen för Östfoldmuseene – Halden historiske Samlinger. Vi fick inte hela summan vi sökt om men det var många som ville ta del av de pengar den norska staten avsatt för att gynna utvecklingen av taterne/romanifolkets kultur.

Till andra sökomgången 2010 hade det kommit in 28 ansökningar om stöd på totalt drygt fyra miljoner. Hälften av dessa projekt fick dela på de knappt 750 000 kronor som var tillgängliga för utdelning.

De projekt som fick pengarna verkar spännande. Vi gläds bland annat åt att projektet De reisende i Buskerud som drivs av Bent Ek och Liv Andersen fick stöd till sitt arbete. De kartlägger boplatser och lägerplatser i Buskerud och både de och vi hoppas att det material de samlar in i framtiden kommer att ingå i Den skandinaviska resandekartan/Det skandinaviske reisendekartet.

Förteckningen över vilka projekt som tilldelats medel finns att hitta under fliken “tildelinger” på RT-fondets hemsida.

/Bodil