Boklansering og seminar Duri drom

Boken Duri drom Romanifolkets historie vil bli lansert med et seminar på Oslo byarkiv 25. mars fra klokken 13. Seminaret er et samarbeid mellom byarkivet og Romanifolkets Riksforbund.

I seminaret forteller forfatterne Johannes Bergkvist og Kai-Samuel Wigart om sin bok. Flere andra har inlegg  innen programmet.

Foreløpig program:

– Hilde Barstad, direktør i Kulturetaten ønsker velkommen og presenterer Oslo byarkivs arbeid for minoritetsarkiv.

– Jim Karlsen, styreleder I Romanifolkets Riksforbund (RRF) synger tradisjonsviser og ønsker velkommen på vegne av romanifolket.

– Johanne Bergkvist og Kai-Samuel Vigardt presenterer heftet “Duri drom. Romanifolkets historie” og de reisendes historie I Oslo.

– Unn Hovdhaugen, leder for prosjektet “Når endene ikke møtes. Fattigdom i Oslo før og nå” presenterer den digitale fortellingen “Arven etter min tippoldefar” der Kai-Samuel Vigardt forteller om sin tippoldefar Godt Harald Nikolaysen.

– Knut Vollebæk, leder av Tater-/romaniutvalget snakker om mangelen på kunnskap om romanifolket/taterne I innlegget “Taterne, finnes de?”.

– Utdanningsdirektoratet presenterer veilederen for ansatte i barnehager og skoler “Våre nasjonale minoriteter” og arbeidet for at læreplanmålene om nasjonale minoriteter oppfylles.

Sang og musikk av:
– Solfrid Louise Madsen Karlsen
– Mary Barthelemy
– Jim Karlsen

Etter seminaret og boklanseringen blir det enkel bevertning med mat og drikke. Det er gratis inngang, og bevertning. Alle er velkommen!