Brett resandeprogram på Kulturkalaset

Resandefolket är genom Kulturgruppen för resandefolket väl synligt i programmet för det pågående Kulturkalaset i Göteborg. Flera stora programpunkter pågår under kalaset. Första temadagen inleds i eftermiddag.

En katalog över eländet är rubriken på den första temadagen under kulturkalaset och inleds på eftermiddagen idag. Bakgrunden till dagen är de nya rapporter och avslöjanden som utredningar och forskning resulterat i. Det är en katalog över eländet. Men också politiska initiativ som nu tas för att bygga upp en ny framtid för resandefolket diskuteras. En debatt om historiskt ansvar ingår i dagen som hålls i.S.A. Hedlunds sal i Göteborgs stadsmuseum klockan 13-16. Medverkande är Magnus Berg, Simon Wallengren, Jan Engberg Popp, Hans-Owe Arvidsson, samt representanter för Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen.

Framåt kvällen onsdag hålls Seminarium om en politik för resande i samma lokal som eftermiddagens program. Här diskuteras politiska initiativ kring inkludering, och exkludering, handlingsplaner, kommissionen mot antiziganism och det folda folkmord som  skedde på tyska resande under andra värdlskriget. Seminariet pågår mellan klockan 17 och 19:45. Medverkande är Simon Wallengren, Richard Magito Brun, Magnus Berg, samt representanter för Göteborgs stad och inkluderingsstrategin i Göteborg.

Imorgon torsdag mellan klockan 13 och 16 hålls seminarium om resandekulturens former. Här medverkar Richard Magito Brun, Ann Lindholm, Simon Wallengren, Fritz Rosendahl samt musiker. Cirkus, berättarkonst, språk och musik är exempel på resandefolkets kultur som presenteras. S.A. Hedlunds sal, Göteborgs stadsmuseum.

På söndag hålls i anslutning till filmen Ingen riktig finne en paneldebatt om språk och utanförskap. Detta är ett samarrangemang av de nationella minoriteterna. Debatten hålls i Wallenstamsalen vid Göteborgs stadsmuseum klockan 13-14.