Campingliv

Moss- by og industrimuseum, som liksom Det skandinaviske reisendekartet och  Halden historiske Samlinger ingår i familjen Östfoldmuseene, har i sommar en utställning om campingliv.

Av den informatoin som givits framgår inte om “Norges mesta campare” – taterne/romanifolket finns med i utställningen. Oavsett vilket verkar utställningen intressant. Man lovar bilder, film och föremål från såväl dagens som äldre tiders campingliv.

Här berättar man mer. Bilden ovan har vi lånat från utställningen och den är tagen av Trine Gjösund.