Drillning hos Interreg

Vi gläds mycket åt det stöd vi fått från EU:s gemenskapsinitiativ Interreg Ett gränslöst samarbete/Et grenselöst samarbeid. Samtidigt är det lite otäckt eftersom pengarna inte kommer till vårt projektkonto med automatik. Först och främst måste vi utföra det som står i vår projektplan och det beslut om finansiering som vi fick från Interreg. Just den… Continue reading Drillning hos Interreg

Projektstöd från Kulturrådet

För bland andra svenska föreningar för resandefolket finns möjlighet att söka projektstöd hos Kulturrådet. Pengarna är till för att gynna de nationella minoriteternas språk och kultur. Det går bland annat att söka projektbidrag eller stöd för litteratur på minoritetsspråk. All information framgår på Kulturrådets hemsida som man hittar via länken ovan. Se till att skynda… Continue reading Projektstöd från Kulturrådet

Myndighetsnyhet

Östfold fylkeskommune uppmärksammade kort efter att beslutet fattats att Den skandinaviska resandekartan/Det skandinaviske reisendekartet tilldelats pengar från Interreg Et grenselöst samarbeid. Särskilt glädjande är formuleringen att Prosjektet skal gjöre 500 års “vandrehistorie” i grensetraktene tilgjenglig for deg och meg. Det är ju just det vi vill. Att det har gått fram känns hoppingivande för framtiden.… Continue reading Myndighetsnyhet

Stor glädje

Efter en lång och nervös dag blev det en positiv avslutning på den samma när Bo Hamrå på kansliet för Interreg Sverige-Norge Ett gränslöst samarbete ringde upp. Hans besked var det allra bästa – att styrkommittén för programmet idag beslutat att stödja Den skandinaviska resandekartan/Det skandinaviske reisendekartet under tre års tid. Vi i projektledningen är… Continue reading Stor glädje

Nervös väntan

Idag fattar Interreg Sverige Norge Ett gränslöst samarbete sitt beslut: ska de stödja Den skandinaviska reandekartan/Det skandinaviske reisendekartet ekonomiskt? Det är en nervös väntat på besked. Halva vår projektbudget hänger på detta beslut. Får vi inte de pengar vi sökt om måste vi skala ner projektet. Och fortsätta jakten på finansiering för att kunna nå… Continue reading Nervös väntan

Vandrehistorier

Holger Johansen i Våler i Östfold har liksom Den skandinaviska resandekartan/Det skandinaviske reisendekartet fått ekonomiskt stöd från Romanifolket-taternes kulturfond. Holger, som själv är resande, driver projektet Vandrehistorier där han vill ta vara på det som brukar kallas “övertro”, eller kanske skrock, bland resande. Från sina äldre släktingar har han hört vandringshistorier som varit i bruk… Continue reading Vandrehistorier

Bidrag från RT-fondet

Vi har glädjen att konstatera att vi tilldelats medel från Romanifolket-taternes kulturfond för det tredje projektåret om resandekulturen för Östfoldmuseene – Halden historiske Samlinger. Vi fick inte hela summan vi sökt om men det var många som ville ta del av de pengar den norska staten avsatt för att gynna utvecklingen av taterne/romanifolkets kultur. Till… Continue reading Bidrag från RT-fondet

Ett steg på vägen

Tidigare i veckan hade representantskapet för det Interregprogram som vi sökt pengar från, Interreg Sverige-Norge Ett gränslöst samarbete, möte där de diskuterade programmets prioriteringar när det gäller vilka projekt som ska beviljas finansiering från EU och de norska nationella interregionala reglerna. Efter mötet fick vi det glädjande beskedet att detta steg i den ekonomiska processen… Continue reading Ett steg på vägen

Styrkommittén, Interreg

Title: Styrkommittén, Interreg Location: Stockholm Description: Styrkommittén – de beslutande hos Interreg – avgör vårt framtida ekonomiska framtid – genom att avstyrka eller bevilja oss finansiering från Interreg Ett gränslös samarbete. www.interreg-sverige-norge.com. Date: 2010-12-14

Regionalt prioriterande partnerskap för Gränslöst samarbete

Title: Regionalt prioriterande partnerskap för Gränslöst samarbete Description: Beslutsfattarna hos Interreg – de som avgör vårt framtida ekonomiska framtid – har det första prioriteringsmötet på vår väg mot eventuell finansiering från Interreg Ett gränslös samarbete. www.interreg-sverige-norge.com. Start Date: 2010-11-10 End Date: 2010-11-11