Styrkommittén Interreg Sverige-Norge

Title: Styrkommittén Interreg Sverige-Norge Location: Stockholm Description: Styrkommittén för Interreg Sverige-Norge tar ställning till vår ansökan om finansiering. Date: 2010-12-14

Representantskapsmöte

Title: Representantskapsmöte Description: Första beslutsgruppen inom Interreg Sverige-Norge tar ställning till vår ansökan om finansiering. Start Date: 2010-11-10 End Date: 2010-11-11