Levekår blant utsatte

Overskriften er Levekår blant utsatte tater/romanifolk. Fra støvete arkiver til moderne registerdata når kriminolog Siw Beate Lilleaas og sosiolog Dag Ellingsen ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (AFI), Høgskolen i Oslo og Akershus, holder foredrag om en levekårsundersøkelse (om dødelighet og utdanning) blant en utsatt gruppe tater/romanifolk i Norge født i perioden mellom 1941 og… Continue reading Levekår blant utsatte

Bok beskriver “lösdriveri” på 1800-talet

Den svenska lösdriverilagstiftningen drabbade på 1800-talet resandefolket hårt. Samhället ville ha kontroll på sina medborgare och krävde att alla skulle omfattas av det så kallade tjänstetvånget, det vill säga ha ett arbete på årsbasis. Den som inte hade det kunde dömas till straffarbete eller sättas i häkte. Detta var något som påverkade resandefolket mycket. I nyutkomna doktorsavhandlingen Vårt fredliga samhälle. ”Lösdriveri”… Continue reading Bok beskriver “lösdriveri” på 1800-talet

Stipend for språkopgave

Språkrådet i Norge skal dele ut et stipend til en mastergradsstudent som skriver oppgave om romani eller et annet av de nasjonale minoritetsspråkene som kvensk eller romanes. Stipendet er på 20 000 kroner. Språkrådet er særlig interessert i oppgaver som dokumenterer ordforråd, eller annen dokumentasjon av språket. Mastergradsoppgaver vil bli prioritert men også bacheloroppgaver eller… Continue reading Stipend for språkopgave

Høringsmøte i Sarpsborg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet går videre med høringsmøter ovenfor NOU 2015: 7 Assimilering og motstand – Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag. Neste høringsmøte blir i Sarpsborg i Østfold onsdag 6. April. Møtet tar sted på Inspiria science center, Bjørnstadveien 16 , Grålum i Sarpborg. Møtet begynner klokken 17. På møtet vil departementet orientere om utvalgets… Continue reading Høringsmøte i Sarpsborg

Høringsmøter i Hedmark og Oppland

Førstkommende uke vil det bli høringsmøter i Hamar, Elverum og Gjøvik for å følge opp NOU:n Assimiliering og motstand fra 2015. Høringsmøtene er åpne fot alle og gir gode muligheter for å si hva som ønskes av tiltak ovenfor romanifolket/taternes sine rettigheter i fremtiden. Møtet i Hamar tar sted på Clarion Hotel Astoria, Torggata 23 fra klokken… Continue reading Høringsmøter i Hedmark og Oppland

Historien til Stor-Johan blir fortalt

Mange har hørt om kjendte tateren Stor-Johan, folk av reisendes familie og buroar likt med mange myter over hvor han kom ifra. Selv om han vært godt kjendt han i over ett hundre år vært et mysterium. Nå er gåten løst av noen av alle de etterkommende som har funnet ut hvem han var og hvor han kom… Continue reading Historien til Stor-Johan blir fortalt

Høringsmøte i Bergen

En utvidet høringsrunde ovenfor NOU:n “Assimilering og motstand” fra 2015 er i gang. Møter i Drammen og Sandefjord er allerede ferdige. Denne uken blir det høringsmøte i Bergen. – Jeg håper å møte mange i Bergen og omegn på høringsmøtet 28. januar om tater-/romaniutvalgets rapport, sier statssekretær Anne Karin Olli. Ved deltakelse i høringsmøtene er… Continue reading Høringsmøte i Bergen

Høring starter

Resultatet av granskingsutvalget sitt arbeid – NOU 2015: 7 Assimilering og motstand – Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag er nå ute til høring. Kømmunal- og moderniseringsdepartementet ønsker særlig synspunkter på utvalgets anbefalinger og hvordan de bør følges opp. Alle kan avgi høringsuttalelse, både organisasjoner, offentlige etater, institusjoner og enkeltpersoner. Nå finnes… Continue reading Høring starter

Samisk historia lik resandefolkets

I två avsnitt har Vetandets värld i Sveriges Radio P1 berättat om samer i Mellansverige under historisk tid. Detta är en i stort förtigen historia som i mycket är lik hur det sedan 1600-talet sett ut för resandefolket i Sverige. När resandefolket skulle drivas från landet, fanns kungliga dekret om att samer skulle fördrivas norrut till Lappland. Detta trots att… Continue reading Samisk historia lik resandefolkets

Skolversion av vitbok skickas ut

Med ”Antiziganismen i Sverige – om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet och i dag” ligger en populariserad version av vitboken ”Den mörka och okända historien” nu färdig. I dagarna skickas boken tillsammans med en lärarhandledning ut till lärare i Sverige. Det är högstadielärare i de samhällsorienterade ämnena som nu får boken för att kunna sprida kunskap om… Continue reading Skolversion av vitbok skickas ut