Fler danska bilder

Kulturgruppen för resandefolket – Göteborgsregionen, som genom sitt engagemang i Den skandinaviska resandekartan deltog i förra veckans studieresa till Danmark har på sin hemsida lagt ut en rad bilder från dagarna. För att ta del av dem följ denna länk.

Konklusioner

I tre dagar varade Den skandinaviska resandekartan/Det skandinaviske reisendekartets danska studieresa. Det blev dagar med många informationer, intryck och diskussioner. Vi kom fram till att det i Danmark förekommit resandefolk även senare än en första anteckning från 1506. Även om vi tyvärr inte fick kontakt under denna resa finns det fortfarande människor med detta ursprung… Continue reading Konklusioner

“Rakkerne” i väst

Vidare västerut, nästan till havet, och vi fann Rakkerhuset vid Bundsbæk Mølle som ingår i Ringkøbing-Skjern Museum. Här möttes vi av museumsdirektören Kim som under många år intresserat sig för traditionen om “rakkerne” i västra Jylland. Han berättade för oss att när han först kom till området för att arbeta med museet var det rakkerne… Continue reading “Rakkerne” i väst

Sammelstedby- “kæltringerne”

Det blir ofta lite komplicerat när vi för ickeresande eller över den svensknorska gränsen talar om romanifolket, taterne, de reisende, resandefolket, tattarna. För att inte tala om när uttryck som dinglare och tavringar. Detta blir inte enklare när vi åkte över vattnet till Jylland och möter ännu fler namn majoritetsbefolkningen satt på folk som rest… Continue reading Sammelstedby- “kæltringerne”

“Återbetalning”

Vi ville inte bara ta emot kunskap och information under det danska besöket. Vi ville också dela med oss av vad resandekartan innebär och exemplifiera det med resandeboplatsen Snarsmon. Detta gjorde att vi första kvällen under vår resa tillsammans med Try museum bjöd in allmänheten till ett föredrag om resandekartan. Träffen hölls vid vackra Dorf… Continue reading “Återbetalning”

Sömose engagerade

Spännande och intressant är de genomgående kommentarerna efter inledningen av resandekartans jylländska resa. Det var en tidig start och en lång dag. Många diskussioner och mycket information som givit mycket att tänka på. Vi riktar ett stort tack till Trine på Try museum som tagit mycket väl hand om oss och berättat och visat vad… Continue reading Sömose engagerade

Studieresa till Jylland

Nu drar resandekartan till Danmark för några dagars studieresa. Vi hoppas att få lära oss mer om hur den danska resandekulturens fasta kulturminnen ser ut idag och hur resandekulturen ur ett historiskt perspektiv uppfattats av majoritetsbefolkningen. Vi har också sökt kontakt med danska resande men har tyvärr ännu inte fått besked om vi kommer att… Continue reading Studieresa till Jylland

Föredrag i Danmark

Nästa vecka reser projektledningen till Danmark. Totalt är vi ett drygt tiotal personer från styr- och referensgrupp som ska lära oss mer om resandekulturens historia i Danmark. På onsdag kväll, den 17 augusti, håller vi också ett föredrag om vårt eget arbete. Det blir på Dorf Möllegård utanför Dronninglund på norra Jylland. Föredraget är ett… Continue reading Föredrag i Danmark