Vi hjälps åt

Måndagen denna vecka ägnades åt ett trivsamt möte med två äldre personer av resandesläkt. Samtalet handlade om en barndom på landvägen och den hållning man mötts av som “tateronge” i Norge under första halvan av 1900-talet. Vi talade också om att resa i Östfold och om att resa med båt under handelsfärder. Vi talade om… Continue reading Vi hjälps åt

Intensivt

Två dagar denna vecka har referensgruppen för Den skandinaviska resandekartan/Det skandinaviske reisendekartet haft möte i Halden. Det har varit intensivt och jag misstänker att vi som deltog i mötet är lätt utmattade lite till mans. Avsikten med mötet var att arbeta vidare med inventeringsmetodik och intervjudito. Det blev en del av detta men också många… Continue reading Intensivt

Referensgrupp med workshop

Med start i eftermiddag möts referensgruppen för Den skandinaviska resandekartan/Det skandinaviske reisendekartet för ett dygn i Halden. Vi ska försöka att arbeta aktivt med hur man samlar information om de platser som berättar om romanifolket/taternes historia. Vi satsar på en “intervjukurs” och en diskussion om inventeringsmetodik av kulturminen. Förutom det ska vi jobba en del… Continue reading Referensgrupp med workshop

Grenseløst for romanifolket

Webbtidningen Tavringen, Nyhetsorgan for Foreningen Romanifolkets Kystkultur, följer med i vad som händer i frågor som rör romanifolket/taterne i Norge och omvärlden. Nyligen publicerade Tavringen under rubriken Grenseløst for romanifolket en artikel om Det skandinaviske reisendekartet och att vi fått pengar från Interreg.

Vi filmar på Snarsmon

Västarvet, där Bohusläns museum ingår, ska presentera sin verksamhet i en kort film. Vad passar då bättre än undersökningarna på Snarsmon och det nya samarbetsprojektet kring Resandekartan? Det här är exempel som vi hoppas ska ge många ringar på vattnet. Vi pulsade genom snön och gjorde i slutet av förra veckan ett vårvintrigt besök på… Continue reading Vi filmar på Snarsmon

Referensgruppen jobbar vidare

Det närmar sig det andra mötet i referensgruppen för Den skandinaviska resandekartan/Det skandinaviske reisendekartet. Vi möts i Halden den 5-6 april och tänker oss ett riktigt arbetsmöte. Uppgiften blir att gå ut i verkligheten. Det är  dags att sätta ramarna för hur vi ska inventera platser och hur vi ska bedriva registreringen av dem. Hur… Continue reading Referensgruppen jobbar vidare

Vi informerar

Vi har gjort en broschyr som berättar om Den skandinaviska resandekartan/Det skandinaviske reisendekartet. Broschyren finns på svenska och engelska. Vi som bor i Sverige och Norge förstår ju varandra utan översättningar men det finns många i utomnordiska länder som också är intresserade av projektet. Därför behövde vi göra också en engelsk version. Det går att… Continue reading Vi informerar

resandekartan.se fungerar

Ibland krånglar det tekniska mer än man kunde ana. Men nu så. Äntligen fungerar vår svenska domän www.resandekartan.se. Den dirigerar om till www.reisendekartet.no och här talar vi om vad som händer i projektet så ofta vi kan. Att domänerna är klara är viktigt för det är ju här Den skandinaviska resandekartan/Det skandinaviske reisendekartet kommer att… Continue reading resandekartan.se fungerar

Databas kräver noggrannhet

En viktig del i Den skandinaviska resandekartan/Det skandinaviske reisendekartet är att samla alla uppgifter vi får om platser med anknytning till resandefolket på ett och samma ställe. För att göra det ska vi utarbeta en databas. Just nu ägnar vi mycket tid (mer än vi hade planerat) åt att tänka ut hur denna databas ska… Continue reading Databas kräver noggrannhet