Myndighet och nämnd för ersättning

Idag torsdag lägger den svenska regeringen till sist fram ett förslag om hur ersättning ska betalas ut till de barn som vanvårdats under det att de omhändertagits av staten. Många av de drabbade barnen tillhörde resandefolket.

Prosjekt Oppreisning

Prosjekt oppreisning, som i form av ett nationellt resurscentrum verkat som ett mellanled mellan kommuner, fylkeskommuner och enskilda personer som varit utsatta för övergrepp och kränkningar under offentlig omsorg, har sedan årsskiftet inte längre offentliga medel för att fortsätta sin verksamhet. Hemsidan finns dock fortfarande kvar. Den ger mycket information som är till nytta för… Continue reading Prosjekt Oppreisning

Knivar och klockor på auktion

Nu på onsdag håller IFK Munkfors i Värmland stor mellandagsauktion. Enligt en artikel med rubriken Riktiga rariteter ska klubbas bort i Nya  Wermlandstidningen dagen före julafton auktioneras bland annat knivar gjorda av Holger, som var son till “Knivkungen” Johan Fredrik Hedenberg. Enligt arrangörerna av auktionen kommer många knivar läggas fram till försäljning. Ett stort antal… Continue reading Knivar och klockor på auktion

Ursäkt given i ceremoni

I måndags genomfördes svenska statens upprättelseceremoni för barn som vanvårdats i samhällets omsorg. Ceremonin sändes direkt i Sveriges Television och finns nu att se på SVT Play. På regeringens hemsida går det också att läsa barn- och äldreminister Maria Larsson tal som hölls vid ceremonin. Där går också det upprättelsetal riksdagens talman Per Westerberg höll… Continue reading Ursäkt given i ceremoni

Upprättelseceremoni på måndag

Nu på måndag, den 21 november, hålls den svenska statens upprättelseceremoni gentemot de personer vilka som barn vanvårdats när de varit under det allmännas omsorg. Ceremonin har mötts av stort intresse från de berörda och alla platser i Blå hallen i Stockholms stadshus blev upptagna. Trots omplanering av platserna står inför måndagen fortfarande över 100… Continue reading Upprättelseceremoni på måndag

Annonserar Upprättelseceremoni

Det svenska socialdepartementet har börjat annonsera om den upprättelseceremoni för personer som under sin barndom utsatts för övergrepp eller försummelse när de varit under svenska statens försorg som arrangeras i Stockholms stadshus den 21 november. Annonserna publiceras i såväl regionala tidningar som rikspressen.

Upprättelseceremoni 21 november

Måndagen den 21 november 2011 hålls en upprättelseceremoni för personer som under sin barndom utsatts för övergrepp eller försummelse när de varit under svenska statens försorg. Ceremonin hålls i Blå hallen i Stockholms stadshus. Vi har vid flera tillfällen skrivit om förspelet till denna ceremoni.

Svenska barnhemsbarn får ersättning

Den svenska regeringen och oppositionen i form av Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet har kommit överens om att de svenska barnhemsbarnen ska kunna få ekonomisk ersättning för övergrepp som de under statens omsorg kan ha utsatts för. I ett pressmeddelande på regeringens hemsida redogörs för överenskommelsen som bygger på vad Upprättelseutredningen kom fram till… Continue reading Svenska barnhemsbarn får ersättning

Regeringen ändrar sig?

Som vi berättade om igår meddelade den svenska regeringen i helgen att man inte ämnade betala ut någon ersättning till de personer vilka som barn vanvårdats under samhällets ansvar. Detta möttes med kraftig kritik från de berörda samt den politiska oppositionen. Senare under gårdagen kom nya besked från regeringskansliet. Regeringen och Barn- och äldreminister Maria… Continue reading Regeringen ändrar sig?

Ingen ersättning till barnhemsbarn

Den svenska regeringen har beslutat att inte ge någon ekonomisk kompensation till de barn som omhändertagits av samhället och farit illa under behandlingen. Däremot vill man anordna en upprättelseceremoni. Regeringens meddelande om sitt beslut finns här. På sidan finns också länkar som bland annat berättar om hur man tänkt sig upprättelseceremonin. Genom sitt beslut går… Continue reading Ingen ersättning till barnhemsbarn