Presentation i Trondheim

Under gårdagen presenterades Det skandinaviske reisendekartet för det norska Mangfoldsnettverket för museer vid deras möte i Trondheim. Tema för träffen var Innsamlingsstrategier i et mangfoldsperspektiv vilket gjorde det spännande för oss att delta och prata om hur vi arbetar tillsammans resande och museer för att också resandefolkets kulturminnen och historia ska bli en del av museernas arbete.… Continue reading Presentation i Trondheim

Innsamlingsstrategier i et mangfoldsperspektiv

Det norska Mangfoldsnettverket för museer ska diskutera Innsamlingsstrategier i et mangfoldsperspektiv i Trondheim denna vecka. På programmet står bland annat en presentation av hur vi arbetar i Det skandinaviske reisendekartet. Projektet kommer denna gång att representeras av Holger Gustavsen, som sitter i projektets styr- och referensgrupp och Bodil Andersson, Östfoldmuseene som är projektledare.

Statsekretæren Raimo Valle går av

Raimo Valle som har vært statsekretær for same og minoritetssaker i Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet siden 2007, fikk i stasråd “avskjed i nåde”. Minister Rigmor Aaserud ønsket seg en fornyelse i det politiske arbeidet. Men samtidig berømmet hun Valle for den store innsatsen han har gjort for minoritetene.

Halden väntar på referensgruppen

Idag måndag och imorgon tisdag möts Den skandinaviska resandekartan/Det skandinaviske reisendekartets referensgrupp återigen i Halden. Från måndag eftermiddag till tisdag eftermiddag kommer vi att ta upp en rad avgörande framtidsfrågor. Vad ska vi prioritera på vår hemsida när vi börjar lägga ut information om platser som vi vill berätta om? Hur ska vi berätta om… Continue reading Halden väntar på referensgruppen

“Gränsöverskridande minoritetsgrupp”

Resandefolket – gränsöverskridande minoritetsgrupp är namnet på ett föredrag om resandefolket i den svensknorska gränsregionen och Den skandinaviska resandekartan som Bodil Andersson håller hos Föreningen Norden i Bengtsfors och Dals-Ed. Föredraget hålls i samband med föreningens årsmöte i nu på söndag, den 19 februari klockan 15. Platsen är Restaurang Stenebygrytan i Bengtsfors kommun. Vid ett… Continue reading “Gränsöverskridande minoritetsgrupp”

Med reportern i hälarna

Med en reporter från NRK Östfold i hälarna var Det skandinaviske reisendekartet och och projektet De reisende i Buskerud igår ute i skogen strax utanför Svinesund för att försöka finna en plats som tidigare använts av tatere. Det var Liv Andersen i Buskerudsprojektet som tidigare besökt platsen och som nu ville försöka hitta tillbaka.

Samarbete

Imorgon måndag möts Det skandinaviske reisendekartet och projektet De reisende i Buskerud i Halden. Under dagen ska vi diskutera hur vi ska utveckla vårt samarbete när det gäller att dokumentera platser som tatere/romanifolk använt och använder även idag. Vi vill rita in dem på kartan. Den skandinaviska resandekartan representeras av projektledningen. Från De reisende i… Continue reading Samarbete

Anmälningarna rullar in

Anmälningarna till Den skandinaviska resandekartans andra seminarium med titeln Rätten till kulturminnena och historien den 6 oktober kommer in i jämn takt. Nu är det bara en vecka kvar till dess att anmälningstiden går ut – så skynda att anmäla dig om du inte gjort det redan. Program och information om anmälan ligger här. På… Continue reading Anmälningarna rullar in

Katri Linna om vitboken

Generaldirektör Katri Linna kommer den 22 september till Göteborg för att berätta om  arbetet med en utredning av samhällets övergrepp mot resande och romer under 1900-talet. Detta arbete ska utmynna i en så kallad vitbok. Katri Linna, tidigare diskrimineringsombudsman, ansvarar för genomförandet. Att beskriva övergrepp mot en kultur: Resandefolket och statens vitbok om resande och… Continue reading Katri Linna om vitboken

Förhoppningar efter ett seminarium

Jag har några förhoppningar efter det seminarium med nätverksträff om romers och resandes historia i Norden som vi deltog i tidigare i veckan. Jag hoppas: Att det för alla forskare blir naturligt och en nödvändig möjlighet att aktivt arbeta tillsammans med de människor som forskningen närmast berör. Enligt Europarådets ramkonvention om nationella minoriteters mänskliga rättigheter… Continue reading Förhoppningar efter ett seminarium