Minnesanteckningar från seminarium

Till sist är de här – minnesanteckningarna från Den skandinaviska resandekartans seminarium Rätten till kulturminnena och historien som vi arrangerade den 6 oktober. Jag ber om ursäkt för existerande korrekturfel. En del sådana uppstod av oförklarliga anledningar när filen konverterades till pdf-format. Meddela mig gärna om det förekommer andra fel i dokumentet så rättar jag… Continue reading Minnesanteckningar från seminarium