Inlägg från 'Rapporterat'

Bilder och text från arrangemang

Bilder och text från Resandefolket (minst) 500år i Skandinavien har nu samlats i denna rapport från arrangemanget. Ladda ner och läs i lugn och ro. Filen är skapat i formatet av ett häfte som ska gå att skriva ut som en liten bok om man väljer att skriva ut på både fram- och baksida. I framtiden…

läs mer

Minnesanteckningar från seminarium

Till sist är de här – minnesanteckningarna från Den skandinaviska resandekartans seminarium Rätten till kulturminnena och historien som vi arrangerade den 6 oktober. Jag ber om ursäkt för existerande korrekturfel. En del sådana uppstod av oförklarliga anledningar när filen konverterades till pdf-format. Meddela mig gärna om det förekommer andra fel i dokumentet så rättar jag…

läs mer