Inlägg från 'Reisendekartet'

Støtte fra RT-fondet

I disse dager gledes Reisendekartet ovenfor positive beskjeder fra Romanifolket-taternes kulturfond. I siste tildelingsrunde ble det innvilget støtte til det nye prosjektet Reisendekartet – fortellingen. Prosjektet har 300 000 kroner fordelt over tre år til rådighet fra fondet når det er tid å starte den nye jobben. Arbeidsgruppen og søkeren Østfoldmuseene sender en stor takk…

läs mer

Planering i Finnerödja

Samarbete och utbyte var i fokus när Resandekartan och arbetsgruppen kring Krämarstan på Myra i Finnerödja förra veckan möttes för att tala om framtiden. Uppgiften för dagen var att reda ut hur vi organiserar oss bäst och hur vi bäst sprider kunskapen om resandefolkets kulturminnen. Under mötet fick gruppen som arbetar vid Krämarstan en noggrann…

läs mer

Reisendekartet besøkte Riksantikvaren

For å videreutvikle Reisendekartet jobber vi akkurat nå med en prosjektplan for fremtiden. Vad er det viktigste? Hvordan skal vi arbeide sammen? For å komme videre med noen av delene i planen har vi besøkt Riksantikvaren i Oslo. Vi i fortalte om planene våre å fikk lære om hvordan de ser på kulturminnene til minoritetene….

läs mer

Ny plats: Tattarebacken i Ellenö

I Ellenö i sydöstra Dalsland fanns en plats dit resandefolket anvisades vid behov för övernattning vid resan genom bygden. Platsen kallades Tattarebacken, precis som många andra lägerplatser som använts för samma ändamål. Tattarebacken i Ellenö är den allra nyaste platsen som publicerats på Resandekartan. På den gamla Tattarebacken ligger idag en privatbostad. Platsen har utsikt…

läs mer

Besökstips till Skojareberget

Gör en resa i tiden och besök Skojareberget i Dals-Eds kommun i västra Dalsland. Det uppmanar tidningen Dalslänningen sina läsare av årets sommarbilaga. Platsen Skojarberget är sedan 2012 ett besöksmål med en promenadslinga och informationsskyltar. Även Snarsmon på gränsen till Norge i allra nordligaste Bohuslän är ett besöksmål, som man når efter en lite längre…

läs mer

Resandekartan är EU nära dig

Resandekartan är en av de insatser som lyfts upp på den nya hemsidan EU nära dig. På hemsidan berättas om projekt som på ett bra sätt har använt EU-medel så att pengarna kommer till nytta i regionen. Resandekartan presenteras som ett arbete som ska bidra till ökad förståelse och acceptans för resandefolket i majoritetssamhället. I beskrivningen berättas…

läs mer

Ny plass: Stykkensletta i Slitu

Stykkensletta i Slitu i Indre Østfold er siste plass i Reisendekartet. På denne plassen lå fra 1950-tallet og fremover mange norske vandriar. Stor-Johan folket og Trondhjemmere er kjente med plassen. På plassens sin side på Reisendekartet finnes en to minutter lang fortelling fra en buro i nabolaget å lytte til. Han forteller om en magisk natt…

läs mer

Norsk kulturråd støtter Reisendekartet

I siste tildelingsrunde besluttet kulturrådet i Norge om å gi støtte  til Reisendekartet sitt arbeid fremover. Det planlagte arbeidet vil gå over tre år og denne innvilgingen støtter oppstarten det første året. Innvilgingen var på kroner 100 000. Vi gleder oss til at Reisendekartets nye fase med dette er begynt å komme på banen ved…

läs mer

Administrationen planeras

Ett förslag till hur Resandekartan/Reisendekartet ska administreras framöver är på väg att finna sin form. I veckan möttes Resandekartans tilltänkta framtida projektägare Värmlands Museum och Østfoldmuseene tillsammans med Bohusläns museum för att diskutera olika hur vi får den mest effektiva administrationen av arbetet när resandeföreningar och museer i framtiden arbetar med berättelsen om resandefolkets kulturminnen….

läs mer

Utvecklingsprocessen fortsätter

Kompletteringar i projektplan och ett förslag på organisation av det kommande arbetet. Det blev resultatet av förra veckans arbetsseminarium i Resandekartan som hölls i Halden. Det var många diskussioner under mötet. Efter hand utkristalliserade sig inriktningen för det kommande samarbetet för att utöka Resandekartan/Reisendekartet till det som tills vidare kallas Resandekartan – berättelsen eller Reisendekartet…

läs mer