Styrgruppsmöte Den skandinaviska resandekartan

Title: Styrgruppsmöte Den skandinaviska resandekartan Location: Fredrikshalds teater, Halden Description: Styrgruppen för Det skandinaviske reisendekartet möts. På dagordningen står bland annat att ta ställning till den tekniska specifikation som ska ligga till grund för upphandlingen av den databas och hemsida som ska göra det möjligt att på Internet presentera uppgifter de platser vi inventerar. Start… Continue reading Styrgruppsmöte Den skandinaviska resandekartan