Cirkusliv noterat

En nyskriven artikel berättar om resandefolk som är cirkusfolk.

I en artikel i Cirkulära notiser, en skrift som ges ut av Akademien för cirkuskonstens bevarande, eller Cirkusakademien i vardagligt tal, berättar Ann-Charlotte Nilsson Eisfeldt och Richard Magito Brun om resandefolket i den nordiska cirkushistorien.

Tillsammans med Sonny Eisfeldt arbetar de sedan 2008 med en bok om cirkusarbetare, akrobater och lindansare inom resandefolket. Boken närmar sig nu sitt färdigställande.

Den som redan nu vill lära sig mer om denna spännande historia kan göra det redan om två veckor. Den 15 september talar Ann-Charlotte och Richard om cirkus, tivoli och resande vid jubileumsarrangemanget Resandefolket (minst) 500 år i Skandinavien i Ed i Dalsland.

Det är möjligt att prenumerera på skriften, information finns på Cirkusakademiens hemsida.