Databas kräver noggrannhet

En viktig del i Den skandinaviska resandekartan/Det skandinaviske reisendekartet är att samla alla uppgifter vi får om platser med anknytning till resandefolket på ett och samma ställe. För att göra det ska vi utarbeta en databas.

Just nu ägnar vi mycket tid (mer än vi hade planerat) åt att tänka ut hur denna databas ska byggas upp på bästa sätt. Vi har skrivit en så kallad funktionsspecifikation där vi beskriver varför databasen behövs och hur vi vill att den ska fungera. För att den ska fungera riktigt bra och att de som ska utarbeta den verkligen ska förstå jobbar vi nu lite till. Och lite till. Och lite till med specifikationen.

Hur vill vi att den ska fungera och hur förklarar vi det för dem som inte vet någonting om kulturminnen men massor om databasprogrammering. Under tiden lär vi oss kanske lite grand om hur databaser egentligen är uppbyggda. Det sk bli spännande när vi tar nästa steg och upphandlar tjänsten från dem som ska genomföra våra tankar till verklighet.

/Bodil