De reisende i byen

Oslo byarkiv inviterer til utstillingen «Når endene ikke møtes. Fattigdom før og nå» med vekt på delen «Fornorskning og motstand» om de reisende i byen. Ved siden om visning av utstillingen holdes et program med flere foredragsholdere. Foreningene som organiserer romanifolket/taterne og alle som arbeider med tema er spesielt invitert.

Det vil bli foredrag av Jakob Wiedner fra Universitetet i Oslo som skriver doktorgrad om det norske romanispråket/rotipa og Knut Vollebæk fra Tater-/romaniutvalget. Kai-Samuel Vigardt presenterer den digitale fortellingen «En pioner fra romanifolket». Johanne Bergkvist fra Oslo byarkiv presenterer Oslo byarkivs arbeid med romanifolket/taterne og arkivenes rolle. Fra Oslo byarkiv kommer også Caroline Juterud som presenterar hovedutstillingen. Hele programmet og invitasjonen finnes her.

Møtet holdes på Deichmanske bibliotek, Majorstua filial i Oslo torsdag 9. oktober kl. 13.30-15.30.