Dessa ingår i kommissionen

Simon Wallengren, ordförande Kulturgruppen för resandefolket, och Soraya Post, MR-strateg vid Västra Götalandsregionen, är ledamöter av resandeursprung i den kommission mot antiziganism som Sveriges regering tillsatte i veckan. Övriga representanter för den romska nationella minoriteten är Erland Kaldaras Nikoluizsson, ordförande Romska ungdomsförbundet, Diana Nyman, Romska rådet, Göteborg och Stefano Kuzhicov, processledare för romsk inkludering, Helsingborg.

Vid sidan av ordföranden, Thomas Hammarberg, som bland annat har varit Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter mellan 2006 och 2012, sitter följande personer från majoritetssamhället i kommissionen: Marianne Eliasson, före detta justitieråd och ledamot i lagrådet, Christian Åhlund, ordförande European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) och Maria Leissner, generalsekreterare Community of Democracies och tidigare ordförande i delegationen för romska frågor.

Kommissionen ska enligt ett pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet bland annat :

  • samla kunskap om antiziganism och i samråd med berörda aktörer bidra till att sprida och förbättra genomslaget av befintlig kunskap,
  • identifiera och förmedla goda exempel på åtgärder och metoder för att motverka och förebygga antiziganism,
  • delta i den allmänna debatten och medverka i olika former av utbildnings- och informationsverksamhet,
  • ta ställning till vilka insatser som kommissionen kan genomföra eller bidra till för att motverka antiziganism inom den offentliga förvaltningen och skolan, och
  • följa utvecklingen samt sammanställa de granskningar och åtgärder som har vidtagits av olika aktörer när det gäller frågan om registrering av romer på etnisk grund.
Published
Categorized as Folket