Det ansiktslösa folket

 Nyligen utkom Bennie Åkerfeldts bok Romer – det ansiktslösa folket i Europa (Vitterlekens förlag 2012). Detta är en angelägen bok som, enligt baksidestexten, berättar om en resa bland romer i dåtid och nutid och visar i text och bild hur de exkluderas och ses som en ansiktslös företeelse i det nya Europa.

Bennie har tidigare bland annat skrivit boken Buron kallar oss tattare (2008) där han berättar delar av sin släkthistoria. Nyfikenheten på även romernas historia och situation ledde till den här resan som inneburit besök på flera platser i Europa. Resan leder också tillbaka i tiden, till förhållandena för resande och romer i Sverige mellan 1512 och 2011. Det blir tydligt att det finns många paralleller mellan förföljelserna av romerna i Europa idag och det som såväl resande som romer utsatts för i Skandinavien fram i modern tid.