Diskussionskväll om Krämarstan

Vad ska ske vidare med Krämarstan i Finnerödja? Detta är huvudsyftet med ett arrangemang i Finnerödja i Örebro län nu på måndag. Under träffen görs det en sammanfattning av de arkeologiska utgrävningar som gjordes i  Krämarstan i oktober där deltagarna också får se bilder från dessa lyckade dagar. Alla inblandade är överens om att arbetet kring Krämarstan bör fortsätta, genom deltagande i mötet är det möjligt att påverka riktningen på dessa satsningar.

Arrangörer är Örebro länsmuseum, Länsstyrelsen i Örebro län och Finnerödja hembygdsförening. Förhoppningen är att både resande, ättlingar från Finnerödja och andra släkter, och folk från bygden ska delta i träffen och diskussionen.

Träffen hålls i Finnerödja IOGT-NTO-lokal, Ordensvägen 4, måndag 2 december klockn 19-21.