DO: Registret kan varit etniskt

 

DO:s debattartikel publiceras idag i flera rikstäckande medier. Faksimil från Svenska Dagbladet.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har kommit fram till att den skånska polisens register som innefattar flera tusen personer med romskt, och resande, ursprung kan ha varit en etnisk profilering. Detta skriver DO Agneta Broberg i en debattartikel idag. Ombudsmannen skriver bland annat: DO bedömer att Polisen i Skåne inte har lämnat en godtagbar förklaring till registrets benämning, vare sig i dess första eller senare form. Om syftet inte var att kartlägga romer tycks det inte finnas någon rimlig förklaring till den ursprungliga benämningen ”Konflikt, Staffanstorp romer”. Även beteckningen ”Kringresande” kan förknippas med romer, då ordet ibland har använts som en omskrivning för romer.

Uttalandet avslutas med en uppmaning till såväl regering som Skånepolisen: Regeringen behöver se över lagstiftningen på området. Jag förutsätter också  att Polisen i Skåne  ser över sina metoder och sitt arbetssätt för att säkerställa att diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet inte förekommer. Det handlar alltså inte bara om kartläggningen utan också om att söka svar på frågan om vad som har motiverat upprättandet av dessa register.

Tidigare har flera instanser klandrat Skånepolisens register sedan det i september avslöjades av Dagens Nyheter. I förra veckan kunde DN berätta att minst 60 personer kan få ersättning från staten efter att ha förekommit i registret. Hos Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden finns en blankett att fylla i för personer som vill att nämnden ska kontrollera “om Polismyndigheten i Skåne har behandlat uppgifter om de i det så kallade Kringresanderegistret på ett sätt som strider mot lag eller annan författning”.

 

Published
Categorized as Folket