Dramaopplegg om taternes historie

Norske skoler som ønsker å fortelle om romanifolket/taterne kan få god hjelp av den jobben Anne Mari Larsen ved Dronning Mauds Minne har gjord med et dramaopplegg for å fortelle denne historien. Dramaopplegget er blitt utarbeidet sammen med Taternes Landsforening og ved Glomdalsmuseeet i Elverum. Det har dessuten vart prøvd med en skole i Halden sammen med Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger.

Nå finnes et veiledningshefte som belyser taternes situasjon i Norge. Les mer om dramaopplegget hos Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Der finnes dessuten hele veiledingen for nedlasting.