Dropp innom museet i Halden

På lørdag 11. oktober kan alle fortelle og vise sin historie om Halden når det blir dropp inn museum for å skape en ny byhistorisk utstilling. Hva med romanifolket/taternes del av den mangfoldige Haldenhistorien. Kom å fortell og vis den.

Byen Halden har i all tid vært svært mangfoldig. Svensker, engelskmenn, hollendere. Og tatere. Nå er sjansen å fortelle sin historie om Halden som by utifra egne gjenstander, dokumenter og minner. På lørdag går det å møte Halden historiske Samlinger mitt på gågaten i Halden når museet for en dag stiller seg til rådighet får å samle inn haldenseres historie. Og hva med romanifolket/taternes historie i Halden? Kan den bli en del av byhistorien.

Dropp inn museum! Din by. Din historie. Er startepunktet for en ny byhistorisk utstilling for Halden. Alle med en følelse for Halden som by kan lørdag 11. oktober komme og fortelle noe om hva Halden betyr for dem. Det går å vise frem gjenstander, dokumenter og minner. Dette blir en del av utstillingen som åpner i mai 2015.

Vi kjenner at familier av romani-/tateropphav har bodd og handlet i Halden med omland. Hvordan er det å gjøre det? Rett utenfor Halden by ligger Evangeliesenteret i Østerbo som ble startet av Ludvig Karlsen. Hvordan har dette påvirket romanifolket/taterne og hvordan har det påvirket Halden kommune? Hvilke ting har tatere solgt til haldenser og hvordan er dem blitt brukt?

Historien om det mangfoldige Halden og romanifolket/taterne i byen og dens omland er vel verdt å fortelle. Velkommen til Halden om lørdag.