Effektiv dag: Tolv liggesletter i Indre Østfold

De röda trekanterna markerar tolv liggesletter i Indre Østfold. Askim i sydväst, Mysen i söder och Trögstad ungefär mitt i bilden.

Allt handlar om möten i Det skandinaviske reisendekartet. Genom att träffa “rätt” personer som från slutet av 1950-talet och en bit in på 1970-talet reste mycket i Indre Østfold lyckades vi under en mycket intensiv fredag besöka inte mindre är tolv (12!) liggesletter i Eidsberg, Trögstad och Askim kommuner.

På kartan här intill (klicka på den så blir bilden större) ser ni platserna markerade med en röd trekant, ett litet topptält, och det namn som våra båda guider satte på var och en av platserna. Vi hade en del diskussioner om vad vi ska kalla var och en av platserna.

Intill vägen vid Ringstad var liggeslett på 1960-talet. Här fanns ett sågverk och här hände spännande saker. Foto: Bodil Andersson

De som bodde fast intill en plats kallade den kanske Tatersletta, eftersom det var där taterne slog sig ned. De som kom resande, taterne själva, gav varje plats ett namn som förklarar något om var den ligger. I vissa fall kunde namnet vara det samma som orten, i andra fall efter var vägen i korsningen ledde, eller något annat som var speciellt för denna plats.

Vi såg också ett mönster kring var platserna ligger. Intill vägar, gärna gamla färdvägar. Gärna i vägkorsningar. Gärna intill ett litet sågverk där det var lätt att få ved. Alltid där det fanns snälla människor omkring och allra helst skulle det vara människor som ville driva handel eller köpa tjänster. Vi kunde också se hur förändringarna i samhället gjorde att platser lämnades till förmån för nya ställen att slå upp sitt tält.

I en korsning låg på ena sidan Sion, idag auktionsfirma, på andra sidan en gårdssåg. I huset bodde människor som gärna köpte tjänster. På andra sidan backkrönet börjar Akershus fylke. Foto: Bodil Andersson

Vi började dagen med en tanke om att besöka fyra till sex platser men allt efter vad vår färd led kom guiderna på den ena efter den andra platsen när vi passerade dem. Ofta följde en berättelse och en minnesbild av händelse vid platsen med på resan. Det var inte utan att Svein Norheim och Bodil Andersson från projektet var trötta när vi reste hem på kvällen. Trötta men nöjda! Ett stort tack till våra två guider för att ni gav oss hela dagen, många faktauppgifter, spännande berättelser och en trevlig samvaro. Nu ska detta in i reisendekartets helhet.