En fortelling om en far

Tatergutten
I boken Tatergutten Johannes Aleksander forteller brødrene Arne Sollie og Johnny Nielsen om faren sin.

Tatergutten Johannes Alexander var faren til Arne Sollie og Johnny Nielsen. Nå har sønnene fortalt historien til Johannes Aleksander ved å gi ut en bok med samme navn. Brødrene har ikke vokset opp sammen, men lært hverandre og kjenne som voksne. Dette er en skjebne som ikke er uvanlig i familier av reisendes folk, selv om også denne boken forteller om akkurat sterk samhold innen familien.

Boken er en fortelling hvor vi får vite hvordan livet kunde bli for de som ble tatt fra familien sin av Norsk Misjon blant hjemløse. Det kan virke som det bildet jeg førsøker å gi av omtreifersmisjonen og mange pleieforeldre er svært negativt. Barna som ble revet fra foreldre og familie med makt fikk nok psykiske sår og traumer som ikke alltid gjorde dem til de letteste og hanskes med. Men etter hvert som jeg har forsøkt å se saken fra begge sider, er det blitt mer og mer vanskelig å se formildrende sider. Til det er det altfor mange som står fram og forteller om store overgrep. Så står det i forordet til boken.

I boken leser vi om livet til Johannes Alexander med barnehjem og fosterhjem og deretter livet i voksen alder. Det er også fortalt om de reisende familier Johannes Alexander kom ut av. Historien om Børre Neseløs  blir til dels fortalt som de fortellinger moren til Johannes Alexander fortalte barna når det var tid til å sove om kvelden.  Forfatterne forteller dessuten noe fra sine egne liv og viser med det noe om den følelse av samhørighet til opphavet sitt som de levd med gjennom livet.

Det er ikke kommet ut mange bøker der romanifolket selv forteller om historien om folket og sine familier. Denne boken er en viktig eksempel og en viktig historie.

Tatergutten Johannes Alexander av Arne Sollie og Johnny Nielsen koster kr. 298. Den er gitt ut på Commentum forlag. Boken er lagd med støtte fra Romanifolket/taternes kulturfond og Norsk kulturråd.