En fråga om perspektiv

Små linhåriga barn i illasittande, smutsiga kläder […] tjattrar med varandra på ett obegripligt språk.

Så beskrivs området Swede Hollow i St. Paul, Minnesota, USA, i en tidningsartkel från 1886. Författaren Ola Larsmo har besökt platsen och i en  intressant, och sedvanligt välskriven, artikel på  Dagens nyheters kultursida berättar han om hur de svenskar som bodde i Swede Hollow beskrevs i trakten. Han talar om synen på den som kommer utifrån och deras utsatthet och rättslöshet. Han berättar hur svenskarna i USA uppfattades som udda och inte sågs som “vita”.

Berättelserna Larsmo skildrar handlar om svenskar i 1800-talets USA. Byt ut de linhåriga barnen mot svarthåriga och beskrivningen kunde lika gärna vara från Sverige vid samma tid och finnas att läsa i  en tidningsartikel eller folkminnesuppteckning om “tattarna” och platsen där de bodde