“En historie om diskriminering”

Diskriminering, utestengning, mobbing og forfølging har vært en del av romanifolkets/taternes hverdag, helt fram til i dag. Hvert år opplever tatere å bli nektet å komme inn på campingplasser på grunn av sin etniske bakgrunn. 

Dette skriver Mari Ø. Møystad, rådgiver og utreder for utvalget som skal undersøke statens politikk overfor romanifolket/taterne, i teksten “Det reisende folket” – En historie om diskriminiering.

MRbloggen, Norges menneskerettighetsblogg, publiserer tekster over menneskelige rettigheter med formålet å øke kunnskapen og engasjementet om menneskerettigheter i Norge.