En ny karta

Under rubriken Resandefolkets platser – en ny karta presenteras på onsdag 9 maj med start klockan 17.30 Den skandinaviska resandekartan i Upphärad i Västergötland. Inbjudan kommer från Backstugans vänner och föredraget kommer också att hållas i backstugan Kulla i Upphärad.

Resandekartan presenteras av Kristina Lindholm, Bohusläns museum, och Bodil Andersson, Östfoldmuseene/Halden historiske Samlinger. Fritz och Rosine Rosendahl från Kulturgruppen för resandefolket samt resandekartans referensgrupp medverkar under samlingen.

I anslutning till föredraget kommer vi också få möjligheten att besöka lämningarna av det hus i Upphärad där resandefamiljen Ros länge bodde.