En positiv och konstruktiv diskussion

Efter att i flera timmar ha funderat på Sveriges televisions sändning av Blod og aere, eller ja, Big John satte jag mig ner och mejlade till SVT:s dokumentärredaktion och företaget som låg bakom översättningen. Jag frågade hur de resonerade när de valde att använda ordet “tattare” i textremsorna och jag försökte förklara hur jag fått lära mig av svenska resande hur det är okej, eller snarare inte okej, att använda ordet tattare.
Det tog inte lång stund innan den samvetsgranne översättaren ringde upp mig och vi hade ett långt och intressant samtal.

Vi pratade om vem som har rätten till definitionerna och vem som har tolkningsföreträde. Jag försökte förklara att det är svårt för mig som buro att säga hur det ska vara men att jag ville förklara vad jag lärt mig och hur jag försöker använda olika benämningar. Jag har enligt min egen syn ingen rätt till att sätta definitionerna men jag har en kulturhistorisk kunskap som kan beskriva varför vissa uttryck är okej och vissa inte är det.

Vi hade en lång, positiv och konstruktiv diskussion. Den resulterade i en redigering av översättningstexten till den film SVT valt att kalla Big John. Uttrycket tattare finns kvar på ett ställe men vi var eniga om att vi inte kan komma ifrån att det är en använd benämning och att det i just detta sammanhang kändes helt riktigt att använda sig av den.
Det ska bli spännande att höra vad Sveriges resande säger i ämnet när eller om SVT sätter in fler utsändningar av Big John och det på bättre tider.
Det är stimulerande att föra diskussionen med intresserade människor. Nu hoppas jag att filmen blev ännu bättre även för den svenska publiken.

/Bodil