Én tater under Skammens stein

Faksimile fra Aftenposten 24. Februar 2014.

Endelig vet vi. Det er 28 kvinner og 27 menn, som ligger begravd i fellesgraven ved Skammens stein. Én av disse var av tater/romanislekt. Dette sier forskeren Per Haave, som innen mandatet til granskingsutvalget over taterne/romanifolket, som første forsker fått se dokumentene koblet til gravstedet. Dette fortalte Aftenposten igår.

Forskningen vil bli presentert i sin helhet når arbeidet til granskingsutvalget blir presentert neste år. Navna til de som ligger i graven vil til følge personvernet fortsatt ikke bli fortalt. De fleste gravlagte var i følge forskningen enslige og fra lavere sosiale lag i befolkningen, med liten eller ingen kontakt med sine pårørende.

Fellesgraven ble brukt i årene 1965 til 1987. Det er litt underlig å tenke seg at Gaustad først i 1965 opprettet en fellesgrav. Hva gjorde de med tilsvarende pasienter i perioden før, da det var flere dødsfall som følge av psykiatrisk behandling? Utvalget vil gjøre sitt for å se om det finnes andre og tidligere anlagte fellesgraver, sier Per Haave til Aftenposten.

Holger Gustavsen, leder i Taternes Landsforening og medlem av ressursgruppen til granskningsutvalget, sier til avisen at Skammens stein fortsatt vil være et symbol for folket: Det er den eneste graven vi har. Hvis folket vårt ikke ligger der, hvor ligger de da? Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål som fortjener den hele og fulle sannhet.

 

Published
Categorized as Folket