Er forsoning mulig?

Faksimile fra Aftenposten 25. Februar. 2014.

Når vi nå feirer Grunnlovens 200 år, er det spesielt viktig å rette søkelyset også mot de mørkere sidene av norsk historie. Et oppgjør med fortidens politikk overfor taterne/romanifolket er viktig for at vi skal kunne gå videre som samfunn.” Sånn avslutter Knut Vollebæk, leder av det offentlige tater-romaniutvalget, en kronikk i Aftenposten. I tektsen forteller han videre om noen av de tiltak, som er planlagt og startet innen utvalget.

I utvalget arbeider forskjellige forskere for å prøve å finne ut mer ovenfor Norges behandling av romanifolket/taterne. Forskning innen utvalget om Skammens stein har allerede gitt nye resultater. I kronikken forteller Vollebæk om noen av de studier det er startet.

Han snakker dessuten om det mandat som er gitt til utvalget: Kanskje er de siste punktene i mandatet de viktigste: Hvilke tiltak kan kompensere for den urett som er begått? Hva kan vi gjøre for å unngå diskriminering i fremtiden? Hvordan kan vi bidra til forsoning?