Erfarenheter av vanvårdsutredningen

Göran Johansson, utredare i Vanvårdsutredningen föreläser måndag 29 april, klockan 14 -16 på Bohusläns museum i Uddevalla. Rubriken är Från vanvård till upprättelse – vad kan vi lära av Vanvårdsutredningen?

Föreläsningen är kostnadsfri.  Anmälan via mail, senast 22 april, till Sofie Henryson Rudvall: sofie.henryson_rudvall@vgregion.se.

Klockan 13 samma dag hålls en introduktion till utställningen Hitta hem.

Published