Ersättning för vanvård

Vid årsskiftet startar den myndighet som ska hantera ansökningarna om bidrag för vanvård inom offentlig omsorg sitt arbete. I de budget har man avsatt motsvarande med pengar för att 5 000 personer ska kunna få ersättningen om 250 000 kronor.

I dagens P1 Morgon berättar en kvinna sin historia av hur hon behandlats under samhällets ansvar. Hon talar bland annat om en oro för att kunna bevisa den vanvård hon menar att hon utsatts för, eftersom det i de offentliga dokumenten inte framgår något om vanvård. Där står det till exempel inget om hur hon utsattes för övergrepp och bland annat kallades tattarunge. Regeringens utredare beskriver i ett studiosamtal hur det är tänkt att arbetet i myndigheten ska fungera.

Hör intervjun samt regeringens utredare här.