Fagseminar om rettigheter

Fagseminar om romanifolket/taternes menneskelige rettigheter vil ta sted hos Institusjonen Fritt Ords sine lokaler i Oslo 15. Februar.

De menneskerettslige og minoritetsmessige aspektene ved NOUen Assimilering og motstand — Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag  vil bli tema i en fagseminar mandag 15. februar. Flere av romanifolket/taterne holder innlegg ved siden av forskere fra forskjellige områder.

I utvalsgsrapporten ble det viset frem at Norge innen flere områder ikke har fulgt opp kritikk blant annet fra Europarådets komite som overvåker gjennomføringen av Rammekonvensjonen til beskyttelse av nasjonale minoriteter. Veien for å komme til rette med det vil bli temaet for seminaret.

Seminariet tar sted 15. Februari 2016 klokken 11:30-15.30 i Institusjonen Fritt Ords lokaler, Uranienborgveien 2, 2. etg,, 0258 Oslo. For deltakelse er det nøtt med påmelding i forkant. Hele programmet og påmeldingsskjema finnes her.  Norsk senter for menneskerettigheter og Holocaust-senteret ordner med seminaret.