Familjen i fokus – dags för seminarium

Den skandinaviska resandekartan har glädjen att bjuda in till sitt tredje seminarium: Familjen i fokus. Seminariet hålls på Bohusläns museum i Uddevalla 23-24 mars 2012.

Under en fredag eftermiddag och lördag förmiddag kommer vi att ur olika synvinklar ta upp betydelsen av familjen inom resandefolket. Med ett liv till stor del på resande fot blir familjen och släkten viktig för resandefolket. Familjen och släkten visar på tillhörighet till den etniska minoriteten. Genom myndigheternas åtgärder är det också många som tappat kontakten med sin biologiska familj och nu söker kontakt med sina släktingar igen.I detta tredje seminarium sätter vi familjen i fokus. Sex föredragshållare tar upp släktforskning ur olika perspektiv. Vi söker i de långa historiska linjerna. Vi får följa några familjeberättelser utifrån släktforskarnas källor. Vi får lära oss mer om hur vi kan söka kunskap om personer genom de offentliga arkiven. Genom människorna lär vi känna resandefolket.

Seminariet är gratis. På fredagskvällen arrangerar vi en gemensam middag som var och en betalar själv. Boende ordnar var och en själv. Hela programmet och alla praktiska informationer framgår i inbjudan som går att ladda ner via länken här intill: InbjudanFamiljenIFokus.

Anmälan görs till Bodil Andersson, bodand@ostfoldmuseene.no, +47 947 867 69 senast den 12 mars.

Varmt välkomna!