Fargerike tips på Voksenåsen

Representanter til de nasjonale minoritetene i Norge og Sverige var tirsdag samlet på Voksenåsen. Foto: Bodil Andersson

At bli mer fargerike kan få de nasjonale minoritetene å bli mer synlige i samfunnet. Samene, urfolk i Norge, er synlige. Ved å lage nasjonaldrakter kan minoritetene bli mer synlige. Dette foreslo tidligere statssekretær Raimo Valle, som selv er same, når han på tirsdag snakket ved rundebordskonferansen om nasjonale minoriteter på Voksenåsen utenfor Oslo.

Overskriften til talen til Raimo Valle var Hva kan nasjonale minoriteter lære av samene? Det han hadde å fortelle gav representantene til størsteparten av de norske og svenske nasjonale minoritetene konkrete tips for å synes mer. Ved siden av å vare fargerike syntes han at politiske aksjoner, samarbeidsavtaler, språksentra, og satsing på ungdommen var viktige ting. Dessuten skal minoritetene vare godt forberedt når dem snakker med politiker og ikke snakke om den tragiske historien i alle sammenheng, politikane idag føler ikke noe ansvar over det som har skjedd før og fortellingene er plagsamme: Svært få politiker er masochister.

Monica og Lennart Karlsen sang og spilte på Voksenåsen. Foto: Bodil Andersson

Det ble en lærerik konferanse over en dag med gode innlegg fra forskjellige minoriteter og myndigheter. Heidi Pikkarainen, Arbetsmarknadsdepartementet, og Eleonor Frankemo, av svensk reisende familie, lagde en presentasjon av den nya rapporten Den mörka och okända historien ovenfor overgrep rettet mot romanifolket og romfolket i Sverige.

Det ble gitt en presentasjon av tater/romaniutvalget i Norge, som vil bli presentert i mai 2015. Det ble snakket om samarbeid mellom forskjellige nasjonale minoriteter i Sverige, og om hvordan arbeidet ovenfor minoritetene tar seg ut i nasjonalt Sverige og med eksempel fra regional i Hedmark fylke.

Etter talene til innlederne startet en diskusjon over vad minoritetene har til felles. Mange snakket da om skole og om undervisning i språk. Fra kvenenes side ble fortalt at de ønsker å invitere til et samarbeid mellom ungdomsorganisasjonene til de norske minoritetene. Det var åpenbart at det finnes mange felles spørsmål å jobbe sammen med.

Initiativet til rundebordsamtalen ble tatt av Taternes Landsforening og Landsorganisasjonen for romanifolket. Konklusjonen av møtet ble at minoritetene ønsker felles møter og seminar fremover. Voksenåsen vil prøve å få det til. Referat fra denne konferanse vil bli lagt ut på hjemmesiden til Voksenåsen.